loading

2024.05.20 – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI KOŚCIOŁA

Zgromadzeni jako żywy Kościół wołajmy do Boga przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła:

1. Módlmy się za Kościół na całej ziemi, aby trwał zawsze blisko Chrystusowego krzyża.

2. Módlmy się za wszystkie matki, aby w Maryi rozpoznawały wielkość swojego powołania.

3. Módlmy się za ludzi młodych, aby w Kościele rozpoznali i zrealizowali swoje powołanie.

4. Módlmy się za chorych, aby wpatrzeni w Maryję odważnie podjęli krzyż swojego cierpienia.

5. Módlmy się za cierpiących w czyśćcu, aby dołączyli do grona świętych w niebie.

6. Módlmy się za nas zgromadzonych na tej Eucharystii, abyśmy napełnieni Duchem Świętym budowali Kościół i pełnili wolę Bożą w naszym życiu.

Wysłuchaj, Boże, naszych próśb i udziel nam łask, o które błagamy z ufnością dzięki wstawiennictwu Maryi, Matki Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego.