loading

2024.05.21 – wtorek 7 tygodnia zwykłego

Zawierzmy Bogu intencje naszych serc:

1. Za Kościół Święty, aby jaśniał jednością i pokojem. Ciebie prosimy.

2. Za dzieci przyjmujące Jezusa w Komunii Świętej (szczególnie z klasy IV), aby tęskniły za częstymi spotkaniami z Nim.

3. Za wynoszących się nad innych i pysznych, aby nabrali ducha pokory.

4. Za uwikłanych w nałogi, aby dzięki ofierze i wyrzeczeniom bliskich mogli wejść na drogę wolności.

5. Za zmarłych bliskich naszemu sercu (także za śp. N.), aby doszli do zbawienia.

6. Za nas samych, abyśmy odznaczali się dziecięcą ufnością, prostotą i wiernością.

Panie Boże, który nie opuszczasz tych, którzy Ci ufają, przyjmij nasze prośby. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest