loading

2024.05.22 – środa 7 tygodnia zwykłego

Módlmy się do naszego Ojca, który jest w niebie:

1. Za wspólnotę Kościoła, aby przez swoje życie i nauczanie dochowała wierności Chrystusowi. Ciebie prosimy.

2. Za dzieci klasy III, aby przyjmowały Jezusa z sercami otwartymi na wszelkie łaski.

3. Za rządzących, aby nie wywyższali się nad innych, ale służyli swoim wyborcom z pokorą.

4. Za ludzi dobrej woli stojących poza chrześcijaństwem, aby w Kościele katolickim odkryli jedyną prawdę.

5. Za zmarłych z naszej parafii (również za śp. N.), aby mogli zasmakować radości Królestwa Niebiskiego.

6. Za nas samych, abyśmy przez nasze postępowanie nie odłączyli się od Chrystusa.

Wszechmogący Boże, przyjmij naszą modlitwę, którą do Ciebie zanosimy i wysłuchaj nas zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest