loading

2024.05.24 – NMP Wspomożycieli Wiernych

Wychwalając Boga na wzór Maryi, służmy przed Nim wszystkie prośby i troski:

1. Za Kościół Święty szczególnie w Chinach, aby dawał czytelne świadectwo wierności i jedności z Papieżem. Ciebie prosimy.

2. Za migrantów i uchodźców, aby w Chrystusie odnajdywali oparcie i pociechę.

3. Za dzieci Pierwszokomunijne, aby swoje troski i zmartwienia kierowały do Boga także przez ręce Matki Jezusa.

4. Za niepełnosprawnych, starszych i smutnych, aby nie brakowało wolontariuszy, którzy będą im nieść radość i wsparcie.

5. Za zmarłych z naszych rodzin (również za śp. N.), aby mogli przebywać wraz z Maryją i świętymi w niebie.

6. Za nas samych, abyśmy zachowywali stałą postawę miłości wobec bliźnich.

Dzięki Ci składamy dobry Boże za Matkę Jezusa i naszą, niech Jej wstawiennictwo będzie naszą nadzieją. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest