loading

2024.05.25 – sobota 7 tygodnia zwykłego

Módlmy się do naszego Ojca, który jest w niebie:

1. Za Kościół Święty, aby posiadał ducha dziecięctwa Bożego. Ciebie prosimy.

2. Za rodziców, aby nie zabraniali dzieciom przychodzić do Jezusa.

3. Za dzieci, aby były chronione przed wszelkimi okazjami do zgorszenia.

4. Za ulegających pysze ze względu na wykształcenie, aby zagościła w ich sercach pokora Jezusa.

5. Za naszych zmarłych sąsiadów (także za śp. N.), aby mogli oglądać Boga twarzą w twarz.

6. Za nas samych, abyśmy ukochali całym sercem Boga i Jego Królestwo.

Wszechmogący Boże, przyjmij naszą modlitwę, którą do Ciebie zanosimy i wysłuchaj nas zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest