loading

2024.05.26 – NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu przedstawmy nasze prośby:

1. Módlmy się za Kościół święty, by wyznając prawdziwą wiarę, głosił chwałę Trójcy Przenajświętszej.

2. Módlmy się za wszystkie ludy i narody, aby objawiła się w nich siła działania Trójcy Świętej w Jej jedności i odrębności.

3. Módlmy się za przekazujących innym wiedzę, aby sami żyli według wskazań Bożej mądrości.

4. Módlmy się za niewierzących, aby w tajemnicy Najświętszej Trójcy odnaleźli źródło miłości, które przemieni ich serce.

5. Módlmy się za zmarłych, aby cieszyli się wiecznym uwielbianiem Trójcy Świętej w niebie.

Boże w Trójcy Przenajświętszej, bogaty w łaskę i wierność, wysłuchaj naszych błagań, które z wiarą zanosimy do Ciebie. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.