loading

2024.05.27 – poniedziałek 8 tygodnia zwykłego

Polecajmy najlepszemu Ojca w niebie, nasze intencje:

1. Za duchownych i świeckich, aby ich ubóstwo było wyraźnym wzorem przynależności do Boga. Ciebie prosimy.

2. Za kapłanów, którzy w ostatnią sobotę otrzymali święcenia, aby ich serca były zjednoczone z Sercem Jezusowym.

3. Za chłopców, których Bóg pragnie obdarzyć łaską powołania, aby dobra materialne nie przysłoniły im wartości duchowych.

4. Za czcicieli Matki Bożej, aby udział w nabożeństwach zaowocował w ich życiu pokojem serca.

5. Za zmarłych z naszej parafii (również za śp. N.), aby mogli zasmakować radości Królestwa Niebiskiego.

6. Za nas samych, abyśmy umieli stosować w naszym życiu naukę Jezusa.

Wszechmogący Boże, przyjmij naszą modlitwę, którą do Ciebie zanosimy i wysłuchaj nas zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest