loading

2024.05.28 – wtorek 8 tygodnia zwykłego

Polecajmy najlepszemu Ojca w niebie, nasze intencje:

1. Za wspólnotę Kościoła, aby trwała mocno w pełnym zjednoczeniu z Bogiem. Ciebie prosimy.

2. Za rządzących instytucjami państwowymi i kościelnymi, aby podejmowali zgodną współpracę a ich serca były prawe i szczere.

3. Za młodych, którzy wahają się w wyborze drogi życiowej, aby odważyli się oddać wszystko Chrystusowi.

4. Za kandydatów i kandydatki do Liturgicznej Służby Ołtarza i Dziewczęcej Służby Maryjnej, aby ochotnie podjęli formację w szkole Jezusa i Maryi.

5. Za zmarłych z naszych rodzin (również za śp. N.), aby mogli zasmakować radości przebywania w Bożej obecności.

6. Za nas samych, abyśmy chętnie podejmowali prywatną lekturę Ewangelii i kierowali się jej wskazaniami.

Wszechmogący Boże, przyjmij naszą modlitwę, którą do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest