loading

2024.05.29 – Św. Urszuli Ledóchowskiej

Wychwalając Boga za św. Urszulę Ledóchowską, prośmy przez jej wstawiennictwo:

1. Za kościół Święty, aby nieustannie się reformował w świetle Ewangelii. Ciebie prosimy.

2. Za budowniczych naszego kościoła i wszystkich którzy przyczyniali się do jego upiększania, aby ich trud i ofiarność zostały nagrodzone Bożym błogosławieństwem i ludzką życzliwością.

3. Za osoby konsekrowane, aby mogły się realizować według zakonnych charyzmatów i odnajdywały pełną radość ze służby bliźnim.

4. Za organizacje prowadzące dzieła wychowawcze, aby kształtowały sumienia i umysły młodych w duchu patriotyzmu.

5. Za zmarłych z naszych rodzin (również za śp. N.), aby otrzymali nagrodę wieczną.

6. Za parafian, abyśmy nadal ofiarnie angażowali się w dbanie o nasz kościół i jego otoczenie.

Dzięki Ci składamy dobry Boże za Matkę Jezusa i naszą, niech Jej wstawiennictwo będzie naszą nadzieją. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest