loading

2024.05.30 – NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

Do Boga Ojca, którego Syn karmi nas swoim Ciałem w każdej Eucharystii, zanieśmy wspólne błagania:

1. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, by stali się jednym Ciałem w Chrystusie.

2. Módlmy się za wszystkich kapłanów, by nigdy nie zabrakło tych, którzy z wiarą i miłością będą karmili lud Boży Ciałem Pana Jezusa.

3. Módlmy się za tych, którym brakuje codziennego chleba. Niech dobry Bóg otwiera serca wszystkich ludzi, by chętnie dzielili się z potrzebującymi.

4. Módlmy się za dzieci przystępujące w tym roku do Pierwszej Komunii Świętej, aby trwały w gorliwym przystępowaniu do stołu Pańskiego.

5. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół, parafian, kapłanów, by Ci, którzy niegdyś spożywali Ciało Pana Jezusa, zostali obdarzeni łaską życia wiecznego.

6. Módlmy się za nas samych, byśmy często odczuwali pragnienie przystępowania do Komunii Świętej.

Boże, Twój Syn uczynił cud rozmnożenia chleba dla słuchających Jego nauki, dlatego prosimy o głęboką wiarę, abyśmy bardziej zaufali Twojej Opatrzności i więcej troszczyli się o pokarm duchowy niż o chleb powszedni. Przez Chrystusa, Pana naszego.