loading

2024.05.31 – Nawiedzenie NMP

Wychwalając Boga na wzór Maryi, złóżmy przed Nim wszystkie prośby i troski:

1. Za Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, aby w prowadzeniu Ludu Bożego dawali się prowadzić Duchowi Świętemu. Ciebie prosimy.

2. Za ustanawiających prawa, aby ich decyzje sprzyjały ochronie życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

3. Za matki oczekujące potomstwa, o zdrowie ciała i siły ducha oraz pomoc i zrozumienie ze strony bliskich.

4. Za podejmujących trud opieki nad starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi, aby cieszyli się szacunkiem oraz należytym wsparciem materialnym i duchowym całego społeczeństwa.

5. Za zmarłych z naszych rodzin (również za śp. N.), aby mogli przebywać wraz z Maryją i świętymi w niebie.

6. Za nas samych, abyśmy zawsze byli otwarci na natchnienia Ducha Świętego.

Dzięki Ci składamy dobry Boże za Matkę Jezusa i naszą, niech Jej obecność wśród nas umacnia nas w drodze do wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest