loading

2024.06.01 – św. Justyna

Przez wstawiennictwo św. Justyna, zanieśmy nasze modlitwy przed Boży tron:

1. Za Kościół święty, by swoją troską obejmował wszystkich ludzi, szczególnie bezbronnych i pokrzywdzonych. Ciebie prosimy.

2. Za rządzących, by troska o dzieci przejawiała się przede wszystkim we wsparciu ich rodziców.

3. Za dzieci w krajach ubogich i objętych wojną, aby mogły doczekać się bezpiecznych czasów i opiekuńczych dłoni.

4. Za dzieci nienarodzone, aby były chciane, kochane i doczekały się swoich narodzin.

5. Za zmarłych z naszych rodzin (również za śp. N.), aby mogli radować się wpatrując w Boże oblicze.

6. Za nas samych, abyśmy stawali w prawdzie i w szczerości przed Bogiem.

Dzięki Ci składamy dobry Boże za Twoją Ojcowską troskę o nas. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest