loading

2024.06.02 – 9 NIEDZIELA ZWYKŁA

Jezus Chrystus jest Panem szabatu, otwartym na nasze potrzeby, dlatego prośmy Go z ufnością:

1. Aby Kościół uczył wiernych nieustannego szacunku dla obowiązków religijnych spełnianych z miłością i wewnętrzną wolnością.

2. Aby prześladowani chrześcijanie doznali umocnienia i pocieszenia oraz odnaleźli nadzieję w słowie Bożym.

3. Aby pracujący na roli spotkali się z należnym wynagrodzeniem za swoją ciężką pracę i przez to zbliżali się do Stwórcy.

4. Aby ci, co się gorszą bez poznania przyczyn cudzego postępowania, zostali uwolnieni z ciasnoty swojego myślenia.

5. Aby wszyscy nasi bliscy zmarli cieszyli się niebem i zasiedli z Panem do wiecznej uczty.

6. Abyśmy mądrze i z miłością przyjmowali Bożą naukę oraz z miłością przeżywali dzień święty.

Panie nasz, naucz nas patrzenia z miłością na naszych bliźnich, abyśmy nie grzeszyli brakiem miłosierdzia i potępianiem niewinnych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.