loading

2024.06.05 – św. Bonifacego

Wsparci wstawiennictwem św. Bonifacego, przedstawmy najlepszemu Ojcu nasze intencje:

1. Za Kościół święty, aby był wierny Ewangelii i przykazaniom. Ciebie prosimy.

2. Za naszą Ojczyznę, aby wśród obywateli panowała szczera miłość, wzajemna zgoda i niegasnący pokój.

3. Za misjonarzy, aby docierali do najdalszych zakątków pogańskiego świata i skutecznie głosili orędzie Ewangelii.

4. Za naszych przyjaciół, aby trwali przy mocno Sercu Zbawiciela.

5. Za naszych bliskich zmarłych (także za śp. N.), aby osiągnęli wieczną radość w niebie.

6. Za nas samych, abyśmy z każdej Mszy św. czerpali pokój, radość i siły do podejmowania codziennych obowiązków.

Miłosierny Ojcze, przyjmij nasze pokorne prośby. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest