loading

2024.06.06 – czwartek 9 tygodnia zwykłego

Módlmy się do naszego Ojca, który jest w niebie:

1. Za Kościół Boży, aby dochowując wierności Ewangelii głosił w każdym czasie przykazanie miłości Boga i bliźniego. Ciebie prosimy.

2. Za rządzących, aby nie wstydzili się przyznawać do wiary w Boga wobec swoich współpracowników i całego społeczeństwa.

3. Za tych, którym obiecaliśmy modlitwę i którzy o nią prosili, aby nasze wołanie do Boga przyniosło im upragnione łaski.

4. Za dzieci, aby miały kochających rodziców, którzy troszczą się dla swojego potomstwa o rzeczy materialne a nade wszystko o sprawy duchowe.

5. Za zmarłych z naszej parafii (również za śp. N.), aby mogli zasmakować radości Królestwa Niebiskiego.

6. Za nas samych, abyśmy spotykając Jezusa umacniali więź z Nim i nadzieję na szczęśliwe życie wieczne w królestwie Bożym.

Wszechmogący Boże, przyjmij naszą modlitwę, którą do Ciebie zanosimy i wysłuchaj nas zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest