loading

2024.06.07 – NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Umocnieni słowem Bożym prośmy pokornie Jezusa przez Jego Najświętsze Serce:

1. Chryste, którego Serce jest domem Bożym i bramą niebios, obdarz pokojem i jednością Kościół, aby strzegł na całej ziemi wyznawania prawdziwej wiary.

2. Chryste, w którego Sercu są wszelkie skarby mądrości i umiejętności, kieruj przez Twego Świętego Ducha wszystkimi sprawującymi władzę, aby umożliwiali narodom życie w prawdziwej wolności i pokoju.

3. Chryste, którego Serce jest hojne dla wszystkich, którzy Je wzywają, otocz opieką wszystkich, którzy w jakimkolwiek utrapieniu wołają do Ciebie, aby mogli się radować z wysłuchania próśb i doznanego miłosierdzia.

4. Chryste, którego Serce jest gorejącym ogniskiem miłości, otwórz serca młodych, do których skierowane zostało Twoje zaproszenie: „Pójdź za Mną”, aby nie zostali usidleni przez pokusy współczesnego świata, lecz odpowiedzieli na głos, który ich wzywa do doskonalszego życia.

5. Chryste, którego Serce jest życiem i zmartwychwstaniem naszym, przyłącz do grona świętych wszystkich zmarłych, którzy za życia karmili się Twoim Ciałem i w pokorze przyjmowali wszystkie cierpienia.

6. Chryste, którego Serce jest pełne dobroci i miłości, zjednocz z Tobą każdego z nas uczestniczących w tej Eucharystii, abyśmy uświęceni przez jeden chrzest, umocniali się w prawdziwej wierze i bratniej miłości.

Panie Jezu Chryste, Ty wspierasz nas swoją łaską w dziele przemiany serc. Pochyl się nad nami i wysłuchaj naszych próśb. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.