loading

2024.06.09 – 10 NIEDZIELA ZWYKŁA

Do Jezusa, który nazwał nas swoimi braćmi i siostrami, zanieśmy nasze prośby z ufnością:

1. Módlmy się za Kościół oraz jego pasterzy, aby przez swoją posługę oraz przykład życia prowadzili ludzi do zbawienia.

2. Módlmy się za rządzących naszą Ojczyzną, aby troszczyli się o porozumienie między sobą i wszystkimi jej mieszkańcami.

3. Módlmy się za bluźnierców i tych, którzy znieważają Boga, aby się opamiętali i zmienili swoje nastawienie.

4. Módlmy się o umocnienie poszukujących prawdy, aby odnaleźli ją w Bogu i w Jego słowie objawionym w Piśmie Świętym.

5. Módlmy się za zmarłych, aby w wiecznym domu Ojca odnaleźli miejsce ochłody i odpoczynku.

6. Módlmy się dla nas, o pomoc w wypełnianiu woli Ojca, abyśmy coraz bardziej stawali się co dnia najbliższą rodziną Jezusa.

Panie Jezu, rozbudzaj w naszych sercach nieustanne pragnienie należenia do Ciebie, abyśmy zdołali każdego dnia iść za Twoimi wezwaniami. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.