loading

2024.06.10 – poniedziałek 10 tygodnie zwykłego

Do Boga Ojca, który okazuje miłosierdzie każdemu z nas, skierujmy pokorne prośby:

1. Za biskupów i prezbiterów, aby przez pełnioną posługę niestrudzenie prowadzili wiernych do szczęścia w niebie. Ciebie prosimy.

2. Za wszystkie narody, aby mogły w pokoju przeżywać swoją codzienność.

3. Za młodych rozeznających życiową drogę, aby wielu z nich zechciało oddać swe życie na służbę Chrystusowi.

4. Za cierpiących, aby wpatrując się w Chrystusowy krzyż, odnajdywali siłę i pokój serca.

5. Za zmarłych z naszych rodzin (także za śp. N.), aby mogli cieszyć się oglądaniem Boga, aniołów i świętych.

6. Za naszą wspólnotę, aby żarliwie wyznawała prawdy wiary i żyła wskazaniami zawartymi w błogosławieństwach.

Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych próśb i obdarz nas swoją łaską. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest