loading

2024.06.11 – św. Barnaby

Wsparci wstawiennictwem św. Barnaby, przedstawmy najlepszemu Ojcu nasze intencje:

1. Za Kościół powszechny, aby niestrudzenie głosił Dobrą Nowinę wszystkim ludziom. Ciebie prosimy.

2. Za misjonarzy, aby wierni nauczaniu Kościoła byli przykładem dla ludzi wśród których pracują.

3. Za apostatów, aby spotkali gorliwych świadków Jezusa i powrócili do wspólnoty wierzących.

4. Za kleryków kończących kolejny rok formacji, aby pomyślnie zdali egzaminy a w czasie wakacyjnych spotkań umocnili się na drodze powołania.

5. Za naszych bliskich zmarłych (także za śp. N.), aby mogli radować się w wieczności owocami Ofiary Chrystusa.

6. Za nas samych, abyśmy w naszych rodzinach i wspólnotach świadczyli o Bożej miłości.

Miłosierny Ojcze, przyjmij nasze pokorne prośby, które płyną z naszych serc. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest