loading

2024.06.12 – środa – Męczenników z II wojny światowej

Wsparci orędownictwem męczenników czasu II wojny światowej, przedstawmy Bogu nasze intencje:

1. Za Kościół Święty, aby jego cierpiące członki z powodu przynależności do Chrystusa, doczekały się nawrócenia swoich oprawców. Ciebie prosimy.

2. Za narody, aby ustały chęci dążenia do dominacji silnych nad słabszymi.

3. Za kleryków naszego seminarium, aby przykład poświecenia Rektora bł. Romana, był dla nich umocnieniem na drodze oddania się na służbę dla braci.

4. Za ofiary przemocy, aby ich zranione serca doznały uzdrowienia oraz o umiejętność przebaczenia krzywdzicielom.

5. Za naszych w obronie naszej Ojczyzny (również za śp. N.), aby mogli przebywać w Bożej obecności.

6. Za nas obecnych na Mszy św., abyśmy w każdym dniu życiowej pielgrzymki umacniali wiarę w życie wieczne.

Boże Ojcze, racz przyjąć nasze prośby, które przedstawiliśmy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest