loading

2024.06.13 – św. Antoniego

Przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy, przedstawmy Bogu nasze intencje:

1. Za Kościół Święty, aby był wierny prawdzie i umiał ją skutecznie głosić. Ciebie prosimy.

2. Za naszą ojczyznę i rodziny naszej parafii, aby ustała wszelka niezgoda i spory.

3. Za więzionych z powodu przekonań religijnych, aby ich cierpienia były przyczynkiem do umocnienia najwyższych wartości.

4. Za ubogich, aby otrzymali należytą pomoc duchową i materialną.

5. Za naszych bliskich zmarłych (także za śp. N.), aby mogli się cieszyć wiecznym pokojem.

6. Za nas samych, abyśmy zawsze szukając Chrystusa rozpalali ogień wiary.

Ojcze, Dawco prawdy, wysłuchaj te prośmy zgodnie z Twoim zamysłem wobec nas. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest