loading

2024.06.15 – sobota 10 tygodnie zwykłego

Do Boga Ojca, który okazuje miłosierdzie każdemu z nas, skierujmy pokorne prośby:

1. Za naszego biskupa N., aby głosząc Boże słowo i sprawując sakramenty odważnie i mądrze prowadził całą diecezję. Ciebie prosimy.

2. Za młodych, stojących przed wyborem drogi życia, aby z odwagą i ufnością odpowiedzieli na Boże wezwanie.

3. Za pogrążonych w grzechach, aby odważyli się sięgnąć do skarbca Bożego Miłosierdzia.

4. Za konających, aby mieli okazję szczerze się wyspowiadać i przyjąć wiatyk na drogę do szczęśliwej wieczności.

5. Za zmarłych z naszej parafii (również za śp. N.), aby mogli zasmakować radości Królestwa Niebiskiego.

6. Za naszą parafię, abyśmy wspierali naszych pasterzy dobrym słowem i częstą modlitwą.

Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych próśb i obdarz nas swoją łaską. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest