loading

2024.06.16 – 11 NIEDZIELA ZWYKŁA

Do Ojca, który czeka na nasze nawrócenie, zanieśmy pokorne prośby:
1. Módlmy się za ojca świętego, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby swoją pracą przyczyniali się do wzrostu królestwa Bożego na ziemi.
2. Módlmy się za misjonarzy i misjonarki, aby ziarno zasiewane w ludziach będących dotąd daleko od Kościoła rosło i rozwijało się dzięki ich pomocy.
3. Módlmy się za przygotowujących się do chrztu, aby zostali napełnieni Duchem Świętym i stali się wiernymi dziećmi Bożymi.
4. Módlmy się o sprzyjającą pogodę tego lata, aby rolnicy mogli zebrać obfity plon swojej pracy.
5. Módlmy się za naszych zmarłych, aby dzięki miłosierdziu Bożemu znaleźli swe miejsce w królestwie niebieskim.
6. Módlmy się za nas uczestniczących w tej Eucharystii, o siły potrzebne do ciągłego rozwoju i budowania królestwa Bożego na ziemi.
Boże Ojcze, wejrzyj na nasze prośby i racz ich wysłuchać zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.