loading

2024.06.23 – 12 NIEDZIELA ZWYKŁA

Do Boga Ojca, który wszystko czyni nowe i nad wszystkim panuje, zanieśmy nasze pokorne błagania:

1. O mocną wiarę dla Ojca świętego, biskupów i prezbiterów, aby z odwagą ją głosili i podołali walce z wrogami Kościoła.

2. O odrodzenie wierności Ewangelii w sercach rządzących i społeczeństwa, aby wszyscy potrafili zwycięsko przeciwstawiać się wszelkim zakusom i naciskom ze strony nieprzyjaciół.

3. O przywrócenie nadziei i otwarcie oczu na prawdę dla tych wszystkich, którzy poddali się zastraszeniu przez współcześnie szerzące się burze wirtualnych dezinformacji, kłamstw i przemocy.

4. O trwanie przy Bogu i dobry odpoczynek dla dzieci i młodzieży rozpoczynających wakacje, aby nie zaniedbały w tym czasie udziału we Mszy św. i życia sakramentalnego.

5. O radość życia wiecznego dla zmarłych, aby radowali się ciszą upragnionej przystani.

6. O pokój Boży w nas samych, aby dobry Bóg uciszył w naszych sercach nieuporządkowane przywiązania i lęki.

Boże Ojcze, Panie nieba i ziemi, wysłuchaj naszych błagań, które z wiarą zanosimy do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.