loading

2024.06.24 – NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA

Ponagleni przykładem gorliwości św. Jana Chrzciciela prośmy miłosiernego Boga:

1. Za Kościół, by trwał w jedności i miłości, a przez to swym głosem mógł skutecznie wzywać ludzi do nawrócenia.

2. Za osoby duchowne i konsekrowane, aby z pokorą wskazywały swoim życiem i słowem na Chrystusa.

3. Za powołanych, aby odpowiedzieli na głos Boży wzywający ich po imieniu i wypełnili we wszystkim wolę i pragnienie Jezusa.

4. Za dzieci poczęte, aby szczęśliwie przyszły na świat i znalazły w swoich rodzinach miłość i pokój.

5. Za wszystkich zmarłych, aby radowali się uczestnictwem w chwale wiekuistej.

6. Za nas otaczających ołtarz, abyśmy pokornie umieli umniejszać się przed braćmi, aby wzrastał w nas Chrystus.

Miłosierny Boże, Ty nam dałeś św. Jana Chrzciciela jako przykład do naśladowania już od dnia narodzin, wejrzyj na nasze ufne modlitwy, które zanosimy dzięki jego wstawiennictwu. Przez Chrystusa, Pana naszego.