loading

2024.06.29 – ŚWIĘTYCH PIOTRA I PAWŁA

Zbudowani na fundamencie Apostołów i mocno wsparci na Chrystusie prośmy Boga:

1. Módlmy się za papieża Franciszka, aby jako Piotr naszych czasów dopełniał dzieła głoszenia Ewangelii wobec wszystkich narodów.

2. Módlmy się za prześladowanych i więzionych chrześcijan, aby zawsze towarzyszyła im modlitwa i pomoc Kościoła.

3. Módlmy się za misjonarki i misjonarzy, aby przez nich dopełniało się głoszenie Ewangelii i by wszystkie narody je usłyszały.

4. Módlmy się za wszystkich sprawujących władzę, aby nie krępowali wyznawców Chrystusa w ich służbie i staraniach dla dobra rodziny ludzkiej.

5. Módlmy się za zmarłych, aby otrzymali wieniec chwały od Pana, który jest sprawiedliwym i miłosiernym sędzią.

6. Módlmy się za nas, byśmy na wzór apostołów, posłuszni natchnieniom Ducha Świętego, pozyskiwali innych dla Jezusa Chrystusa.

Boże, Ty powołałeś apostołów, aby zwiastowali ludziom Twoje słowo, umocnij w nas wiarę od nich otrzymaną, byśmy byli wierni głoszeniu prawdy i wytrwali wśród cierpień dla Imienia Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.