loading

2024.06.30 – 13 NIEDZIELA ZWYKŁA

Do naszego Zbawiciela, który przyszedł na świat, aby wyzwolić nas z przemocy śmierci, zanieśmy nasze usilne prośby:

1. Za Kościół i jego pasterzy, aby dzięki mocy otrzymanej od Boga przywracał do życia ludzi od lat trwających w grzechach.

2. Za ludzi zamożnych, aby swoim bogactwem umieli dzielić się z potrzebującymi i żyjącymi w niedostatku.

3. Za rodziców, którzy utracili swoje dzieci, aby doświadczyli leczącej Bożej miłości i mimo bólu potrafili pełnić wolę Bożą w codzienności.

4. Za dzieci chore, nieszczęśliwe, smutne, aby doznały uzdrowienia i pociechy oraz mogły wzrastać w miłości i łasce.

5. Za wszystkich zmarłych, aby otrzymali dar niekończącego się życia z Bogiem w królestwie niebieskim.

6. Za nas obecnych na tej Eucharystii, abyśmy we własnych środowiskach życia umieli być narzędziami Bożego pokoju i potrafili przychodzić sobie nawzajem z chrześcijańską pomocą.

Panie Jezu, wysłuchaj naszego wołania, pochyl się nad naszą słabością, przebacz grzechy i natchnij nas pragnieniem pełni życia w Tobie. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.