loading

2024.07.07 – 14 NIEDZIELA ZWYKŁA

Bóg Ojciec na różne sposoby przemawia do człowieka. Otwarci na Jego słowa prośmy Go pokornie:

1. Za Kościół, aby napełniony mocą i mądrością Bożą niezachwianie trwał w nauce Chrystusa i prowadził lud Boży do zbawienia.

2. Za chrześcijan prześladowanych i lekceważonych, aby otwarci na Ducha Świętego ufnie szli tam, gdzie On ich posyła i wypełniali Bożą wolę.

3. Za wszystkich rządzących, aby w trosce o dobro wspólne potrafili przekraczać podziały i budowali mosty jedności.

4. Za naszych najbliższych krewnych i przyjaciół, aby nieustannie wzrastała w nich wiara, nadzieja i miłość.

5. Za wszystkich wiernych zmarłych, aby plon ich wiary został nagrodzony radością życia wiecznego w niebie.

6. Za nas tu zgromadzonych, abyśmy nigdy nie lekceważyli głosu współczesnych proroków Dobrej Nowiny i wytrwali w wyznawaniu naszej wiary słowem i życiem.

Ojcze, Ty posyłasz nam Ducha Świętego, aby On działał w nas i przez nas nie tylko w chwilach próby, ale i w całym naszym życiu. Wysłuchaj nas, abyśmy mogli uwielbiać Cię teraz i przez wszystkie wieki wieków.

jest