loading

2024.07.11 – ŚW. BENEDYKTA

Przez wstawiennictwo św. Benedykta, patrona Europy, skierujmy do Boga nasze prośby:

1. Módlmy się za Kościół, aby głosząc Ewangelię światu, prowadził wszystkich ludzi do spotkania z Chrystusem.

2. Módlmy się za ludzi sprawujących władzę, aby w trosce o dobro narodów uznawali odwieczną mądrość Boga i jej prawa.

3. Módlmy się za kraje Europy, aby wpatrzone we wzory wielkich świętych powróciły do pełni wiary i płynących z niej wartości.

4. Módlmy się za wspólnoty zakonne, aby nieustannie były przykładem szukania Boga i Jego miłości oraz prowadziły życie, opierając się na umiarze i pokoju, jak uczył św. Benedykt.

5. Módlmy się za zmarłych, aby w Ojcowskim Domu odnaleźli miejsce wiecznej radości.

6. Módlmy się za nas zgromadzonych wokół Chrystusowego ołtarza, abyśmy siłę i światło czerpali z modlitwy i Eucharystii, a przez swoje postępowanie prowadzili innych do Chrystusa.

Najlepszy Ojcze, Ty w świętym Benedykcie ukazałeś drogę miłości, wysłuchaj naszego wołania i pomóż nam, abyśmy za przykładem dzisiejszego patrona szli drogą pokory i niczego nie przedkładali ponad miłość Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.

jest