loading

21 tydzień zwykły

Zanieśmy nasze prośby do Boga, który posłał swojego Syna, aby dał nam słowa życia wiecznego:

1. Prośmy za pasterzy Kościoła, by światu doświadczonemu krzywdą, niesprawiedliwością i cierpieniem ukazywali nadzieję ostatecznego wyzwolenia w dniu powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię.

2. Prośmy za tych, którym powierzono władzę, aby zawsze pamiętali o tym, że władza jest służbą.

3. Prośmy za powracających z urlopów, aby z radością powrócili do swoich obowiązków oraz dostrzegli w nich możliwość wzrastania i rozwoju w duchu Ewangelii Chrystusa.

4. Prośmy za uzależnionych od alkoholu i używek oraz zniewolonych słabą wolą, aby powstali z upokarzających i niszczących nałogów.

5. Prośmy za zmarłych, aby dostąpili przebaczenia grzechów, a Pan przyjął ich do swojego królestwa.

6. Prośmy za nas samych, aby wzrastała w nas gorąca ufność w Bożą Opatrzność, a każda Eucharystia umacniała nas wewnętrznie.

Panie Boże Wszechmogący, uwielbiamy Cię za Twoją wielką miłość i łaskawość i prosimy, abyś wysłuchał naszych próśb. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.