loading

21 tydzień zwykły

Panu Bogu naszemu, którego serce jest otwarte z miłości do nas, powierzajmy nasze sprawy:

1. Módlmy się za Kościół, aby ukazywał światu, jak można w dzisiejszych czasach szczęśliwie żyć i iść drogą Ewangelii.

2. Módlmy się za papieża, biskupów i prezbiterów, aby pogłębiali wiarę uczniów Chrystusa.

3. Módlmy się za rodziny, aby uczyły dzieci otwartości na bliźnich.

4. Módlmy się za siejących zgorszenie, aby dostąpili łaski nawrócenia i opamiętania, zmieniając swoje postępowanie.

5. Módlmy się za zmarłych, aby cieszyli się pełnią miłości w niebie.

6. Módlmy się za siebie wzajemnie, aby nasza pobożność była zawsze szczera i owocowała czynami pełnymi miłości.

Panie Boże, Ty jesteś Miłością. Umocnij nasze dobre pragnienia i przyjdź nam z pomocą, abyśmy zawsze wybierali to, co pokorne i w ten sposób coraz bardziej upodobniali się do Chrystusa, naszego Pana. Który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.

Amen.