loading

21 tydzień zwykły

Zanieśmy nasze prośby do Chrystusa, który tworzy z nas wspólnotę Kościoła i dzieci jednego Ojca:

1. Chryste, Opoko naszego zbawienia, umocnij naszego Papieża Franciszka w wołaniu i zabieganiu o godność i poszanowanie każdego człowieka.

2. Chryste, Synu Boga żywego, obdarz rządzących państwami mądrością Bożą i sprawiedliwą troską o dobro wspólne narodów i każdego obywatela.

3. Chryste, Skało i kamieniu węgielny, wspieraj instytucje i wspólnoty pomagające uzależnionym od alkoholu wyjść z nałogu i trwać w trzeźwości.

4. Chryste, Mocy ufających Tobie, umocnij wszystkich chorych i cierpiących, aby nie zwątpili w Twoją opiekę i w Tobie znajdowali pokrzepienie.

5. Chryste, Życie i zmartwychwstanie nasze, obdarz naszych bliskich zmarłych darem życia wiecznego w radości Twojego królestwa.

6. Chryste, nasz Zbawicielu, spraw, aby każdy z nas uczestniczących w tej eucharystycznej Ofierze dbał o czystość swojego serca i trwając w zjednoczeniu z Tobą, nieustannie przemieniał swoje życie.

Jezu Chryste, którego wyznajemy naszym Mesjaszem i Zbawicielem, wysłuchaj naszych modlitw nie ze względu na nasze zasługi, ale dzięki Twemu miłosierdziu. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.