loading

21 tydzień zwykły DP

Ufni w nieustanną obecność przy nas Jezusa, naszego Pana i Mistrza, ośmielamy się wołać:

     Pozostań z nami, Panie Jezu Chryste, i bądź naszym światłem!

1. Prosimy Cię, Panie, za chrześcijan różnych wyznań, by ich wspólnoty stawały się dla braci niewierzących i obojętnych czytelnym znakiem obecności Boga.

     Pozostań z nami, Panie Jezu Chryste, i bądź naszym światłem!

2. Prosimy Cię, Panie, za Polaków mieszkających poza granicami kraju, aby byli wierni Bogu i dobrym narodowym tradycjom.

     Pozostań z nami, Panie Jezu Chryste, i bądź naszym światłem!

3. Prosimy Cię, Panie, o pokój wieczny dla naszych bliskich zmarłych, aby dzięki Twojej łasce cieszyli się radością nieba.

     Pozostań z nami, Panie Jezu Chryste, i bądź naszym światłem!

4. Prosimy Cię, Panie, za nas, uczestniczących w tej Najświętszej Ofierze, byśmy, przyjmując Cię w Komunii św., uczyli się budować królestwo Boże.

     Pozostań z nami, Panie Jezu Chryste, i bądź naszym światłem!

Panie, który uzdalniasz nas do słuchania Twojego słowa i uczysz nas na nie odpowiadać, wysłuchaj naszej modlitwy i wspomagaj nas, byśmy nigdy od Ciebie nie odeszli. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.