loading

21 tydzień zwykły DP

Do Jezusa Chrystusa, pełnego miłości do każdego z nas, skierujmy nasze prośby.

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby był drogowskazem dla osób szukających Boga.

2. Módlmy się w intencji rządzących narodami, aby – otwarci na Ducha Świętego – dążyli do pokoju i jedności między narodami.

3. Módlmy za pielgrzymów, aby nie zabrakło im sił i wytrwałości w drodze do wybranego przez siebie celu.

4. Módlmy się za osoby niepełnosprawne, aby spotykały się ze zrozumieniem i otrzymywały potrzebną im pomoc.

5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli radować się przebywaniem z Bogiem i świętymi w niebie.

6. Módlmy się za naszą wspólnotę, abyśmy – wierni nauce Kościoła – zawsze trwali w jedności z Bogiem i bliźnimi.

Panie Jezu, wysłuchaj naszych próśb i uczyń nas godnymi Twojej miłości. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.