loading

21 tydzień zwykły DP

Bóg posyła nas, abyśmy całemu światu głosili Ewangelię. Mając świadomość naszej niewystarczalności i słabości w wypełnianiu tego zdania, przedstawmy Mu nasze prośby.

     Panie, bądź naszą mocą i Wspomożycielem.

1. Prosimy za papieża, biskupów i prezbiterów, aby pełni sił, zapału i mądrości przekazywali wszystkim Jezusowe nauczanie.

     Panie, bądź naszą mocą i Wspomożycielem.

2. Prosimy za rządzących i organizacje międzynarodowe, aby zapewniali wszystkim dzieciom dostęp do nauki, a dorosłym możliwość utrzymania siebie i swoich rodzin.

     Panie, bądź naszą mocą i Wspomożycielem.

3. Prosimy za wszystkich dbających o piękno i wystrój kościołów oraz posługujących w liturgii, aby dzięki podejmowanym posługom przyczyniali się do wzrostu wiary, nadziei i miłości we wspólnotach, w których wypełniają powierzone im zadania.

     Panie, bądź naszą mocą i Wspomożycielem.

4. Prosimy za ludzi, którzy dobrowolnie opuszczają niedzielne zgromadzenia wiernych, aby pokonali pokusę lenistwa czy zaniedbania i zapragnęli pogłębiać swoją relację z Bogiem i bliźnimi.

     Panie, bądź naszą mocą i Wspomożycielem.

5. Prosimy za nas samych, abyśmy potrafili dobrze wypełnić zadania, jakie Bóg każdemu z nas wyznacza.

     Panie, bądź naszą mocą i Wspomożycielem.

Przenajświętszy Ojcze, dziękujemy Ci za wielkie rzeczy, które dla nas czynisz. Wysłuchaj naszego wołania, abyśmy całym naszym życiem głosili chwałę Twojego imienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.