loading

21 tydzień zwykły DP

Jezusowi Chrystusowi, który przyszedł na świat, aby wypełnić wolę swojego Ojca, przedstawmy nasze prośby.

      Jezu, Synu Boga żywego, wysłuchaj nas.

1. Jezu, który objawiłeś uczniom swoje mesjańskie posłannictwo, spraw, aby Twój Kościół nie ustawał w głoszeniu całemu światu, że jesteś obiecanym Mesjaszem.

      Jezu, Synu Boga żywego, wysłuchaj nas.

2. Jezu, który dałeś św. Piotrowi klucze królestwa niebieskiego, obdarz Piotra naszych czasów potrzebnymi łaskami, aby z miłością i mądrością kierował Twoim Kościołem.

      Jezu, Synu Boga żywego, wysłuchaj nas.

3. Jezu, który pytałeś uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego, udziel łaski nawrócenia wszystkim zniewolonym przez fałszywych bożków współczesnego świata.

      Jezu, Synu Boga żywego, wysłuchaj nas.

4. Jezu, który chciałeś być Synem ziemskiej Matki, prosimy przez wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej prosimy obdarzaj każdego mieszkańca naszego kraju darem wierności Tobie.

      Jezu, Synu Boga żywego, wysłuchaj nas.

5. Jezu, który powiedziałeś, że Twój Kościół będzie trwał na wieki, spraw, aby ci, którzy za życia należeli do Kościoła pielgrzymującego, po śmierci dołączyli do Kościoła chwalebnego w niebie.

      Jezu, Synu Boga żywego, wysłuchaj nas.

6. Jezu, który przez chrzest włączyłeś nas do swojego Kościoła, przymnóż nam wiary i spraw, abyśmy nigdy nie zatracili świadomości tego,że jesteśmy Twoimi dziećmi.

      Jezu, Synu Boga żywego, wysłuchaj nas.

Panie, prosimy Cię, wysłuchaj naszych próśb, jakie z ufnością do Ciebie zanosimy, i hojnie obdarz nas swoją łaską. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.