loading

21 tydzień zwykły

Przez Jezusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, zanieśmy wspólną modlitwę do Wszechmogącego Boga:
1. Módlmy się za dzieło misyjne Kościoła, aby mocą słowa Bożego zajaśniała wszystkim narodom prawda Ewangelii, objawiając miłosierne oblicze Boga Ojca.
2. Módlmy się za najuboższe kraje świata o sprawiedliwy podział naturalnych bogactw ziemi, aby nikomu nie brakowało codziennego chleba.
3. Módlmy się o pokój i jedność w rodzinach, by wzajemna miłość była źródłem głębokich więzi, zaufania i radości.
4. Módlmy się o otwarte serca dla tych, którzy przebywają na wakacjach i urlopach, aby dzięki odkrywaniu piękna natury dostrzegali obecność Stwórcy i Jego miłość do każdego stworzenia.
5. Módlmy się za osoby przeżywające czas żałoby, aby ból i smutek po stracie bliskich przenikała nadzieja spotkania w wieczności.
6. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, by nic nas nie odłączyło od miłości Boga, objawionej w Jezusie, naszym Bracie i Odkupicielu.
Boże, Źródło prawdy i miłości, wysłuchaj naszych próśb. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.