loading

22 tydzień w ciągu roku

Do Boga, Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności, zanieśmy nasze pokorne prośby:

Wysłuchaj nas, dobry Ojcze.

1. Prosimy za pasterzy Kościoła Świętego, aby świadectwem życia rozpalali w wierzących wiarę w dobroć Boga.

2. Prosimy za nauczycieli i wychowawców, aby z miłością i cierpliwością przekazywali wiedzę i kształtowali osobowość młodych Polaków.

3. Prosimy za młodzież i dzieci rozpoczynające nowy rok szkolny, aby napełnieni Twoją mądrością z wytrwałością angażowali się w naukę.

4. Prosimy za sieroty i wdowy, aby nie zabrakło ludzi dobrej woli, którzy będą się nimi opiekować i pocieszać w ich utrapieniach.

5. Prosimy za zmarłych, aby dostąpili radości życia wiecznego w królestwie niebieskim.

6. Prosimy za nas, abyśmy umocnieni słowem Bożym potrafili dostrzegać potrzeby braci i sióstr żyjących wokół nas.

Boże Ojcze, z Twojej ręki otrzymujemy wszelkie dobro, dlatego pełni ufności przychodzimy do Ciebie, wierząc, że wysłuchasz nasze modlitwy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest