loading

22 tydzień w ciągu roku

Do Boga, Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności, zanieśmy nasze pokorne prośby:

Wysłuchaj nas, dobry Ojcze.

1. Prosimy za pasterzy Kościoła Świętego, aby świadectwem życia rozpalali w wierzących wiarę w dobroć Boga.

2. Prosimy za nauczycieli i wychowawców, aby z miłością i cierpliwością przekazywali wiedzę i kształtowali osobowość młodych Polaków.

3. Prosimy za młodzież i dzieci rozpoczynające nowy rok szkolny, aby napełnieni Twoją mądrością z wytrwałością angażowali się w naukę.

4. Prosimy za sieroty i wdowy, aby nie zabrakło ludzi dobrej woli, którzy będą się nimi opiekować i pocieszać w ich utrapieniach.

5. Prosimy za zmarłych, aby dostąpili radości życia wiecznego w królestwie niebieskim.

6. Prosimy za nas, abyśmy umocnieni słowem Bożym potrafili dostrzegać potrzeby braci i sióstr żyjących wokół nas.

Boże Ojcze, z Twojej ręki otrzymujemy wszelkie dobro, dlatego pełni ufności przychodzimy do Ciebie, wierząc, że wysłuchasz nasze modlitwy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Treści na stronie objęte są Prawem Autorskim.
ZAPRASZAMY DO ZAKUPU PRENUMERATY