loading

22 tydzień zwykły

Bogu, który przenika ludzkie serca swoim światłem, przedstawmy nasze prośby:

1. Módlmy się za Kościół, aby przez bezkompromisowe głoszenie Ewangelii stawał się znakiem nadziei dla ludzi całego świata.

2. Módlmy się za sprawujących władzę, aby podejmując wszelkie decyzje, wsłuchiwali się w głos Ducha Świętego.

3. Módlmy się za ludzi, którzy zostali głęboko zranieni i mają trudność w przebaczeniu doznanych krzywd, aby Bóg dotknął ich serc swoim miłosierdziem i uzdolnił ich do pojednania z bliźnimi.

4. Módlmy się za wszystkich odpowiedzialnych za wychowywanie dzieci i młodzieży, aby potrafili przekazywać im wiedzę zgodnie z ich zdolnościami i umiejętnościami.

5. Módlmy się za konających, aby popełnione z ludzkiej ułomności grzechy zostały im odpuszczone i zostali przyjęci do królestwa Bożego.

6. Módlmy się za nas uczestniczących w tej Eucharystii, abyśmy wsłuchując się w słowo Boże, odważnie nieśli swój krzyż i naśladowali Jezusa Chrystusa.

Boże, nasz Ojcze, Twoja łaska jest cenniejsza od życia, a Twoja mądrość przewyższa nasze poznanie. Wysłuchaj naszych próśb, które zanosimy do Ciebie z ufnością. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.