loading

22 tydzień zwykły

Dobremu Bogu, który wszystkich powołuje do zbawienia, przedstawmy nasze prośby:

1. Za Kościół święty, aby wytrwale przygotowywał wiernych na powtórne przyjście Chrystusa.

2. Za pasterzy Kościoła, aby zasłuchani w głos Pana, zgodnie z Jego wolą czuwali nad powierzoną im owczarnią.

3. Za chorych i cierpiących, aby miłosierny Bóg wejrzał na ich niedolę i ulżył im w cierpieniu.

4. Za obojętnych w wierze, aby zapragnęli Boga i ku Niemu skierowali wszystkie swoje starania i wysiłki.

5. Za zmarłych, aby Bóg w swojej łaskawości wprowadził ich do wiecznej chwały.

6. Za nas samych, abyśmy zawsze trwali w łasce uświęcającej, a ze wszystkimi ludźmi, których napotykamy na drodze swego życia, budowali prawdziwą jedność.

Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj naszych próśb, jakie do Ciebie zanosimy, i okaż nam swoją miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen