loading

22 tydzień zwykły

Do Jezusa, który pochyla się nad każdą biedą, uzdrawia i karmi do syta, zanieśmy nasze prośby:

     Jezu, usłysz nas, Jezu, wysłuchaj nas

1. Prosimy o postępowanie drogą prawdy i uczciwości dla wierzących.

     Jezu, usłysz nas, Jezu, wysłuchaj nas

2. Prosimy o dobre korzystanie z wolności dla narodu polskiego.

     Jezu, usłysz nas, Jezu, wysłuchaj nas

3. Prosimy o siły duchowe i fizyczne dla wszystkich odpoczywających na wakacjach.

     Jezu, usłysz nas, Jezu, wysłuchaj nas

4. Prosimy o dobrą pogodę dla rolników.

     Jezu, usłysz nas, Jezu, wysłuchaj nas

5. Prosimy o chwałę nieba dla zmarłych z naszych rodzin.

     Jezu, usłysz nas, Jezu, wysłuchaj nas

6. Prosimy o budowanie szczęścia doczesnego i wiecznego na Ewangelii dla nas samych.

     Jezu, usłysz nas, Jezu, wysłuchaj nas

Wysłuchaj nas, Jezu, i oświeć nasze umysły blaskiem Twojej Światłości, abyśmy czynili to, co się Tobie podoba. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.