loading

22 tydzień zwykły

Do Boga, pełnego łaski dla wszystkich, którzy Go wzywają, skierujmy nasze ufne modlitwy:

1. Módlmy się za Kościół powszechny, aby przez sprawowanie Ofiary Chrystusa złożonej na krzyżu uświęcał swoich wyznawców.

2. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby zapatrzeni w Chrystusa jako swojego Mistrza i Pana z mądrością i miłością prowadzili powierzonych im ludzi.

3. Módlmy się za misjonarzy niosących radosną nowinę o zbawieniu do narodów nieznających jeszcze Chrystusa, aby ich posługa rozpalała światło wiary pośród ludów, które nie słyszały dotąd dobrej nowiny Ewangelii.

4. Módlmy się za pracujących na roli, aby mogli cieszyć się obfitymi plonami swojej pracy i dzielić się nimi z wszystkimi potrzebującymi.

5. Módlmy się za zmarłych, aby w ramionach miłosiernego Ojca odnaleźli wieczny pokój.

6. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy mieli odwagę pozostać wiernymi Bogu także w doświadczeniu krzyża.

Boże, nadziejo naszego zbawienia, ku Tobie kierujemy nasze wołania, pewni, że ich wysłuchasz, ponieważ miłość, którą objawiłeś w swoim Synu, jest dla nas źródłem nadziei i zaufania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.