loading

22 tydzień zwykły DP

Chrystusowi, naszemu Mistrzowi, który uczy nas prawdziwego miłowania Ojca nie słowami, lecz wiernością w wypełnianiu Bożych przykazań, z ufnością przedstawmy naszą modlitwę.

     Utwierdzaj nas, Panie, w swojej miłości.

1. Prosimy Cię za Kościół, aby był dla świata autentycznym świadkiem Chrystusowej Ewangelii.

     Utwierdzaj nas, Panie, w swojej miłości.

2. Prosimy Cię za pasterzy Kościoła i osoby Bogu poświęcone, aby przykład ich życia całkowicie oddanego Bogu prowadził tych, do których są posłani, do przestrzegania Bożych przykazań.

     Utwierdzaj nas, Panie, w swojej miłości.

3. Prosimy Cię za wszystkich ludzi, aby w imię fałszywie pojętej wolności nie ulegali pokusie urządzania świata bez Boga, lecz opierali swoje prawa i obyczaje na fundamencie prawa naturalnego i objawionego.

     Utwierdzaj nas, Panie, w swojej miłości.

4. Prosimy Cię za odpowiedzialnych za przyszłość naszej Ojczyzny, aby składane publicznie obietnice potwierdzali czynami w trosce o dobro wspólne obywateli.

     Utwierdzaj nas, Panie, w swojej miłości.

5. Prosimy Cię za wszystkich, którzy oddali swoje życie i zdrowie w obronie nieprzemijających wartości, aby dobry Bóg sam wynagrodził im złożoną ofiarę i poświęcenie.

     Utwierdzaj nas, Panie, w swojej miłości.

6. Prosimy Cię za nas samych, abyśmy czcili Pana Boga nie tylko ustami, lecz całym życiem wypełniali to, co On nam proponuje.

     Utwierdzaj nas, Panie, w swojej miłości.

Panie Jezu Chryste, Ty jesteś Dobrym Pasterzem, umocnij naszą wiarę i wysłuchaj naszego wołania, abyśmy zawsze szli za Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.