loading

22 tydzień zwykły DP

Do Boga, który dał nam swego Syna, aby nam służył, zanieśmy nasze modlitwy.

1. Módlmy się za wszystkie zgromadzenia zakonne, które pełnią posługę wśród zepchniętych na margines życia społecznego, aby dobro, które czynią, czyniły na chwałę Bożą.

2. Módlmy się za mieszkańców naszego kraju, aby byli wdzięczni za wszelkie dobro, którego doświadczyli w swoim życiu i potrafili dzielić się nim z potrzebującymi z innych części świata.

3. Módlmy się za młodzież, aby mimo przeciwności wiernie podążała śladami Jezusa.

4. Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu ran zadanych przez wojny, aby doświadczyli potrzebnej pomocy i pociechy.

5. Módlmy się o życie wieczne dla zmarłych, szczególnie poległych w obronie swojej ojczyzny.

6. Módlmy się za nas samych, aby służenie innym było dla nas źródłem radości.

Boże Ojcze, wysłuchaj naszych próśb. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.