loading

22 tydzień zwykły DP

Wpatrzeni w postać Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, powierzmy Mu sprawy Kościoła i całego świata.

     Panie, prosimy Cię, wysłuchaj nas!

1. Powierzamy Ci wszystkich chrześcijan, aby nie uciekali przed tym, co trudne i wymagające poświęcenia dla Chrystusa – nawet jeśli jest to ofiara życia.

     Panie, prosimy Cię, wysłuchaj nas!

2. Powierzamy Ci papieża, biskupów i prezbiterów, aby wiernie wypełniali wolę Ojca, który jest w niebie.

     Panie, prosimy Cię, wysłuchaj nas!

3. Powierzamy Ci sprawujących władzę w naszej Ojczyźnie, aby potrafili wsłuchiwać się w rzeczywiste potrzeby każdego obywatela oraz odważnie i mądrze rozwiązywali napotykane problemy.

     Panie, prosimy Cię, wysłuchaj nas!

4. Powierzamy Cię nauczycieli i wychowawców, aby prowadzili swoich wychowanków drogą wolności, którą może dać tylko Bóg i Stwórca.

     Panie, prosimy Cię, wysłuchaj nas!

5. Powierzamy Ci ludzi ciężko doświadczanych przez chorobę, niesprawiedliwość czy warunki życiowe, aby w zjednoczeniu z męką Chrystusa znaleźli siłę do niesienia swojego krzyża.

     Panie, prosimy Cię, wysłuchaj nas!

6. Powierzamy Ci nas samych, otwieraj nas na działanie Twojej łaski, abyśmy troszcząc się o życie ziemskie nie zaniedbywali troski o nasze życie wieczne.

     Panie, prosimy Cię, wysłuchaj nas!

Wszechmogący, wieczny Boże wysłuchaj naszego wołania i spraw, abyśmy dzięki słuchaniu Twojego słowa nieustannie umacniali się w wierze. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.