loading

22 tydzień zwykły

Zanieśmy nasze prośby do Jezusa, Syna Ojca, który udziela nam swego Ducha:
1. Módlmy się za Kościół Święty, aby w codzienności świadczył o Bogu Żywym, który jest w nim obecny.
2. Módlmy się za niewierzących, aby usłyszeli Dobrą Nowinę i doświadczyli miłości Boga.
3. Módlmy się za dzieci i młodzież rozpoczynające nowy rok szkolny, aby towarzyszyło im obfite błogosławieństwo Boże i dzięki temu wzrastały w mądrości.
4. Módlmy się za nauczycieli i wychowawców, aby z pasją i radością przekazywali wiedzę powierzonym im uczniom.
5. Módlmy się za zmarłych, aby dostąpili oglądania Boga twarzą w twarz.
6. Módlmy się za nas, zgromadzonych wokół Ołtarza Chrystusowego, abyśmy z utęsknieniem wyczekiwali przyjścia Chrystusa i nagrody życia wiecznego.
Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, bądź uwielbiony w Twoich darach, których obficie nam udzielasz. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.