loading

23 tydzień w ciągu roku

Do Jezusa, który głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu, zanieśmy nasze ufne wołanie:

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby nieustannie odnawiając się w miłości, coraz pełniej objawiał miłosierne i współczujące oblicze Boga.

2. Módlmy się za rządzących, aby ofiarnie zabiegali o wspólne dobro oraz szanowali niezbywalną godność każdego człowieka.

3. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby doświadczyli cudu uzdrowienia ze swoich chorób i świadczyli o wszechmocy i dobroci Boga.

4. Módlmy się za rodziny rozbite i zmagające się z różnymi kryzysami, aby dzięki łasce Bożej mogły odnowić wzajemną miłość i szacunek do drugiego człowieka.

5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli przebywać w niekończącej się radości Boga.

6. Módlmy się za nas, abyśmy poznając Ewangelię, dawali świadectwo prawdzie i ogłaszali, że Jezus jest uzdrowicielem ciała i dusz ludzkich.

Jezu, uwielbiamy Cię i błogosławimy, bo wszystko, co czynisz, jest dobre, a Twoja łaska nieustannie przenika nasze życie i prowadzi nas do zjednoczenia z Tobą. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.