loading

23 tydzień zwykły

Do Boga, który jest Miłością, skierujmy nasze prośby:

1. Módlmy się za Kościół święty, aby z miłością upominał błądzących i pomagał im wracać do Boga.

2. Módlmy się za rządzących państwami i wszystkich sprawujących władzę, aby kierowali się miłością Boga i bliźniego.

3.Módlmy się za więźniów i przestępców pozostających na wolności, aby uznali swój grzech, doświadczyli Bożej miłości i naprawili wyrządzone krzywdy.

4. Módlmy się za ludzi, którzy trwają w grzechach, aby otworzyli serca na upomnienie i wrócili do Boga.

5. Módlmy się za zmarłych, którzy odeszli z tego świata niepojednani z ludźmi i z Bogiem, aby dostąpili Bożego miłosierdzia.

6. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy w duchu braterskiej miłości wzajemnie się upominali i przyjmowali upomnienia.

Boże, który jesteś Miłością, prosimy, wysłuchaj nasze błagania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.