loading

23 tydzień zwykły

Do Boga, który jest miłosierny dla wszystkich i nie ma względu na osoby, zanieśmy nasze błagania:

1. Prośmy za papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby świadectwem swego słowa i życia prowadzili ludzi do otwarcia się na Boga.

2. Prośmy za mieszkańców krajów, w których toczą się konflikty zbrojne, aby mogli doświadczyć dobrodziejstwa pokoju i by docierała do nich pomoc organizacji charytatywnych stanowiąca realną pomoc w ich potrzebach.

3. Prośmy za chorych, samotnych, opuszczonych, by w Jezusie odnajdywali Lekarza, który ma moc przemieniać ich życie.

4. Prośmy za lekarzy, pielęgniarki i cały personel medyczny, by zawsze działali dla dobra pacjenta, w Chrystusie upatrując wzór służby chorym.

5. Prośmy za nasze rodziny, aby zwłaszcza w trudnych chwilach życia były wspólnotami, gdzie każdy może doświadczyć miłości, życzliwości i pomocy.

6. Prośmy za nas samych, abyśmy każdego dnia zbliżali się do Jezusa, by dotykało nas Jego słowo i uzdrawiająca dłoń.

Miłosierny Boże, do Ciebie zanosimy nasze prośby z wiarą, że Ty nas wysłuchasz i udzielisz nam tych łask, które są nam potrzebne, abyśmy mogli spełniać Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.