loading

23 tydzień zwykły DP

Jezus w czasie swojego ziemskiego życia uzdrawiał chorych i pochylał się nad cierpiącymi i odrzuconymi. Skierujmy do Niego prośby za najbardziej potrzebujących.

     Jezu, Synu Boga Żywego, wysłuchaj nas.

1. Panie Jezu, umocnij w wiernych Twojego Kościoła miłość i ducha solidarności z najmniejszymi i najsłabszymi.

     Jezu, Synu Boga Żywego, wysłuchaj nas.

2. Panie Jezu, otwórz serca stanowiących prawo na sprawy i potrzeby ludzi, którzy znikąd nie mają pomocy.

     Jezu, Synu Boga Żywego, wysłuchaj nas.

3. Panie Jezu, spojrzyj na ludzi łatwo zniechęcających się w czynieniu dobra, załamujących się z powodu trudności i napełnij ich swoją mocą.

     Jezu, Synu Boga Żywego, wysłuchaj nas.

4. Panie Jezu, dodaj sił w dźwiganiu krzyża, a jeśli taka jest Twoja wola, przywróć także zdrowie ludziom chorym i niepełnosprawnym.

     Jezu, Synu Boga Żywego, wysłuchaj nas.

5. Panie Jezu, okaż swoje miłosierdzie zmarłym, aby po trudach ziemskiego życia mogli się cieszyć wieczną światłością.

     Jezu, Synu Boga Żywego, wysłuchaj nas.

6. Panie Jezu, spraw, abyśmy przez codzienną służbę ludziom potrzebującym przeciwdziałali niesprawiedliwości społecznej i przyczyniali się do przemiany świata w zgodzie z Twoją Ewangelią.

     Jezu, Synu Boga Żywego, wysłuchaj nas.

Jezu, Ty jesteś Bogiem wiernym i nie wyrzekasz się swoich stworzeń, prosimy Cię, wysłuchaj łaskawie próśb, które do Ciebie z ufnością zanosimy, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen